Over de vacature
over de vacature

Community Coördinator

Je bent iemand met interculturele voelsprieten. En samen, daar krijg jij energie van. Jouw passie is communicatie, social media en sociaal verbinden. Helemaal thuis bij Zuyd.

Samen een internationale gemeenschap vormgeven, rekening houdend met interculturele ontdekkingen, en communicatie in allerlei vormen zit in je bloed: informeren, prikkelen, overtuigen, verbinden, dat is waar je warm voor loopt. Het realiseren en verbeteren van de onderlinge communicatie tussen toekomstige (internationale) studenten, zittende studenten, docenten, alumni, het (Limburgse) werkveld en relaties van de Academie Data Science & Artificial Intelligence (ADSAI). Jij weet hoe je al deze doelgroepen kunt bereiken op een sprankelende manier én altijd in lijn met het (Zuyd)beleid. Je werkt dan ook nauw samen binnen en buiten de academie.
Verder geef je mede uitvoering aan onderdelen van het community- en communicatieplan van de academie DSAI. Gemeenschapsgevoel, interculturaliteit en onderlinge betrokkenheid staan daarbij hoog in het vaandel. Dit alles draagt bij aan het inrichten, in stand houden en versterken van een actieve learning/innovatie community.

Daarom voel jij je thuis bij Zuyd
Jij verdiept je graag (letterlijk) in de wereld van onze studenten, helpt mee om onze academie op de kaart te zetten en maakt er een echte community van. Zo organiseer je zowel evenementen binnen de academie als activiteiten voor aankomende en zittende studenten, voor alumni en voor het werkveld. Je ontwikkelt een studentenpool en onderhoudt de contacten met en tussen (aankomende en oud-) studenten. Verder ondersteun je ontwikkelingsactiviteiten en grijp je elke kans aan om onze academie te promoten op bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten of vakbeurzen.
Als community coördinator ben jij tevens de persoon van de social media accounts; Instagram, Facebook, X, YouTube en LinkedIn en zorg je ervoor dat wij hier goed op vertegenwoordigd zijn en gevonden worden. Je speelt dus ook een belangrijke rol in de studentenwerving en neemt deel aan centrale overleggen m.b.t. de organisatie en communicatie hiervan.

Uiteraard doe je dit niet alleen. Je werkt nauw samen met jouw directe ADSAI collega’s als ook met de marketing- en communicatiemedewerkers, het wervingsteam, de studentadviseur, UM-liaison en DI-Lab coördinatoren.

Als mensen jou omschrijven dan hebben ze het over iemand die ambitieus, open met interculturele en sociale voelsprieten, ondernemend en vakkundig is. Je let op de details en kan gestructureerd (samen)werken. Als jij iets vertelt of opschrijft, dan begrijpen mensen waar je het over hebt. Ook in het Engels.
Behoeftes kun jij vertalen in concrete acties om deze vervolgens te realiseren. Daarnaast heb je een afgeronde HBO opleiding. Het werken in een (internationale) onderwijsomgeving rond het onderwerp ‘’Artificial Intelligence’’ geeft jou energie.

Maak kennis met je team
De academie Data Science & Artificial Intelligence is een nieuwe academie binnen het domein Techniek. Hier werk je samen met je collega’s (docenten en docent-onderzoekers, ondersteuners en management) en lever je in een professionele, collegiale en prettige sfeer een bijdrage aan het onderwijs. Samen doen we er alles aan om jonge (internationale) talenten en professionals warm te maken voor het AI-domein en voor werken en leven in Limburg.
Wij vinden aandacht voor elkaar en voor het individu belangrijk. Niet voor niets is één van de beloftes van onze strategie: De mens staat centraal.

Waarom werken bij Zuyd?

Bij Zuyd Hogeschool bouwen we samen aan toekomstgericht en duurzaam onderwijs, aan innovatie en aan de ontwikkeling van de Euregio Maas-Rijn.
Kom werken bij een hogeschool waar jij zelf ook de aandacht en begeleiding krijgt die je verdient.

We willen voor deze functie beginnen met een jaarcontract, met een omvang van 1,0 fte. Indien het van beiden kanten goed bevallen is, onderzoeken we graag de mogelijkheid tot verlenging.

Het salaris is maximaal schaal 8, cao-hbo. De inschaling vindt plaats op basis van academie en werkervaring. Dat betekent een bedrag van maximaal € 4.085,57 bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. Daarbovenop komt een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een ruim aantal vakantiedagen, professionaliserings- en inzetbaarheidsuren en een compleet vitaliteitsaanbod.
Bij interne kandidaten wordt het huidige dienstverband gerespecteerd.

Meer informatie? Vragen? We zijn benieuwd!

Voor je gaat solliciteren nog even overleggen? Geen probleem. Neem gerust contact op met onze opleidingsmanager: Fouad de Vries telefoonnummer: 0630904183; e-mailadres: fouad.devries@zuyd.nl.

Zijn jouw kwaliteiten thuis bij Zuyd? Are your qualities at home at Zuyd?
Reageer dan eenvoudig door je gegevens achter te laten op deze website. Of ken je iemand die deze vacature op het lijf is geschreven? Tip diegene dan. Je maakt ons allebei erg blij. Alvast bedankt.

Wacht niet te lang! Don’t wait too long!
We sluiten deze vacature op 11 april a.s. dus we zien jouw sollicitatie graag voor die datum tegemoet.

English version below:

You are someone with intercultural feelers. And together, that's what energises you. Your passion is communication, social media and social connecting. Totally at home at Zuyd.

You have a natural talent for building an international community and engaging in different forms of communication. You enjoy informing, engaging, persuading, and connecting with others. You are skilled at improving communication among future and current students, teachers, alumni, professionals, and the connections of the academy Data Science & Artificial Intelligence (ADSAI). You know how to reach these target groups in an engaging manner and always in line with (Zuyd) policies. Therefore, you collaborate closely both within and outside the academy.

Moreover, you contribute to the implementation of our community and communication plan. A sense of community, interculturality, and mutual involvement are highly valued. All this contributes to establishing, maintaining and strengthening our active learning and innovation community.

That’s why you feel at home at Zuyd – Academy Data Science & Artficial Intelligence
You like being involved in our students' world, helping our academy grow and become a real community. For instance, you organise events and activities for prospective and current students, for alumni and for the work field. You build up a student pool and maintain contacts with (and between) students (current and prospective). You also support development activities and take every chance to promote our academy, such as at network meetings or trade fairs.
As a community coordinator, you manage our social media accounts on Instagram, Facebook, X, YouTube, and LinkedIn to ensure a strong presence and visibility. You also play an important role in student recruitment. Therefore, you participate in consultations on the organisation and communication of this at Zuyd central level.
Of course, you won’t do this alone. You work closely with your ADSAI colleagues.

When people talk about you, they describe you as ambitious, entrepreneurial and open to different cultures and social interactions. You pay attention to details and can work (together) in a structured way. When you tell something or write it down, people understand what you are talking about. Even in English.
You can translate needs into concrete actions and then realise them. In addition, you have a bachelor's degree, preferably in communication. Working in an (international) educational environment around the topic of artificial intelligence gives you energy.

Meet your team
ADSAI is a new academy within the Science and Technology domain. You will collaborate with your colleagues, including lecturers, researchers, support staff, and management, in order to contribute to education in a professional and friendly environment. Together we work hard to inspire young talents and professionals from around the world to be interested in AI and to live and work in Limburg. Furthermore, we show an interest in each other and in you as an individual. There is a reason why one of the pillars of our strategy is called: People first.

Why work at Zuyd?

At Zuyd University of Applied Sciences, we build future-oriented and sustainable education, innovation and the development of the Meuse-Rhine Euroregion together.
Come work at a university of applied sciences where you yourself get the attention and guidance you deserve.

For this position, we would like to start with a one-year contract, with a size of 1.0 FTE. If it suits both sides well, we are happy to explore the possibility of extension.

The salary is a maximum of scale 8, cao-hbo. The grading is based on education and work experience. That means a maximum of €4,085.57 gross per month based on full-time employment. On top of this comes a holiday allowance of 8%, a year-end bonus of 8.3%, plenty of holidays, professionalisation and employability hours and a complete vitality offer.
In the case of internal candidates, current employment will be respected.

More information? Any Questions? We are curious
Things you would like to discuss before you apply? No problem. Feel free to contact our head of programme: Fouad de Vries, telephone number: +316-30904183; e-mail address: fouad.devries@zuyd.nl.

Are your qualities at home at Zuyd?
Then simply respond by leaving your details on this website. Or do you know someone who is tailor-made for this vacancy? Then tip them off. You will make us both very happy. Thanks in advance.

Don’t wait too long!
We close this vacancy on the 11th of April, so we look forward to receiving your application before that date.

Academie Data Science and Artificial Intelligence

Nieuw Eyckholt 300
Deel deze vacature Share this vacancy

Blijf op de hoogte!

Open sollicitatie

Hoe is het om te werken bij Zuyd?

Maak Job Search Agent
Zuyd Hogeschool gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.