Over de vacature
over de vacature

Heerlen

Teamleider Human Resources Development / Programmamanager Sterk Teamwerk

Functie omschrijving

Als Teamleider HRD draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid van Zuyd Hogeschool. Zuyd is een ontwikkelingsgerichte organisatie en kenmerkt zich door een groeiende open cultuur waarin we met elkaar bouwen aan de strategie 2023. In deze strategie, (2019-2023), maakt de organisatie een doorontwikkeling waarbij de passie voor de student centraal staat. Om dit te realiseren is de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek cruciaal. Deze kwaliteit wordt geleverd door medewerkers die in teams het verschil maken. Ons credo hierbij luidt: lesgeven doe je alleen, onderwijs verzorg je samen.

Als Teamleider HRD geef je op basis van verbindend leiderschap leiding aan een team van professionals, werkzaam in de programma’s van HR: (docent)Professionalisering en Sterk Teamwerk en de organisatie-adviseur. Aan Sterk Teamwerk ligt een drietal pijlers ten grondslag welke door Zuyd zijn omarmd als het fundament van krachtige teams: Organiseren, Samenwerken en Leiderschap (vraag- en maatgerichte organisatieontwikkeling). Als Teamleider HRD stimuleer en faciliteer je de doorontwikkeling van deze pijlers, zowel binnen het team HRD als binnen Zuyd. Professionalisering c.q. het versterken van het lerende vermogen van de organisatie is een belangrijk speerpunt voor Zuyd. Via docentprofessionalisering zijn we reeds gestart met het versterken van de competenties van docenten.

Als Teamleider HRD ontwikkel je, via samenwerking en draagvlak, een heldere visie met betrekking tot Human Resources Development, afgestemd op de strategie van Zuyd. Je zorgt voor gezamenlijke doorontwikkeling van deze visie en de vertaling naar en implementatie van concrete adviezen en plannen. Je acteert resultaatgericht en behendig binnen de organisatie-eenheden van Zuyd en legt als lid van het management(team) verantwoording af aan de directeur van de dienst HR.

De werkzaamheden op hoofdlijnen
Je vervult een centrale rol bij het duurzaam versterken van ontwikkeling op het gebied van Human Resources Development door het nemen van centrale regie en het geven van beleidsadvies passend bij de HR-agenda en de strategie van Zuyd;

 • Je bent binnen Zuyd het boegbeeld van organisatiegroei en – ontwikkeling: voorbeeldgedrag;
 • Je ontwikkelt een heldere visie met betrekking tot Human Resources Development in relatie tot de strategie van Zuyd en het HR-beleid en vertaalt deze naar concrete adviezen en plannen, incl. implementatie ervan in de organisatie;
 • Je resultaatgerichtheid kenmerkt zich door het creëren van draagvlak, samenwerking en betrokkenheid;
 • Je bent een verbinder op strategisch niveau tussen diverse Zuydprogramma’s (m.n. ook succesvol studeren), de academies en diensten, om de organisatie te inspireren, aan te scherpen en uit te dagen;
 • Je hebt de verantwoordelijkheid voor verdere doorontwikkeling en verankering van de HR-agenda specifiek op het gebied van HRD;
 • Je houdt het overzicht en benut de samenwerkingsmogelijkheden;
 • Je maakt deel uit van het management(team) van de dienst HR en bent daardoor collegiaal verantwoordelijk voor het eindresultaat van de dienst;
 • Je werkt nauw samen met de overige HR disciplines; onder andere het team Arbo en Loopbaan, HR-adviseurs en specialisten;
 • Je stemt af met andere programma’s van Zuyd, directeuren van academies en diensten, medezeggenschap en College van Bestuur;
 • Je bent (mede)verantwoordelijk voor het programmabudget en de PDCA-cyclus (managementrapportages, jaarplan, jaarverslag, exploitatie en kwaliteitszorg);
 • Je rapporteert als lid van het MT aan de directeur van de Dienst HR.

Functie eisen

Essentiële Leiderschapsvaardigheden t.b.v. het HRD team

 • Verbindend leiding geven aan een krachtig team van professionals dat, conform de visie op leiderschap Zuyd, zelforganiserend werkt;
 • Resultaten genereren door het creëren van psychologische veiligheid en menselijke maat;

Wij verwachten dat de kandidaat:

 • Ervaring heeft als leidinggevende, bij voorkeur binnen het hoger onderwijs.
 • Beschikt over een academische opleiding(en) op het gebied van organisatieontwikkeling en Human Resources.
 • Een gevarieerde en rijke ervaring heeft in de omgang met mensen en diversiteit weet te benutten.
 • Ervaring heeft met ontwikkelingsgericht werken en bouwen, programma en-of verandermanagement op het gebied van organisatieontwikkeling vanuit HR-perspectief.
 • In staat is te werken vanuit de Zuyd-strategie en deze op een inspirerende manier uitdraagt.
 • Een duidelijke visie heeft op het thema Human Resources Development in het hoger onderwijs.
 • Sterk is in het formuleren, ontwikkelen en via samenwerking en draagvlak implementeren van beleid.
 • Teamleden kan inspireren en ondersteunen en zichzelf en het team verder kan ontwikkelen.
 • Een uitstekende verbinder is van mensen en rekening houdt met belangen van diverse stakeholders.
 • Humor en relativeringsvermogen heeft.
 • Samenwerkingsgericht is, inlevingsvermogen heeft en gericht is op resultaat waarbij de vraag en behoefte vanuit de organisatie centraal staat.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid heeft.
 • Open staat voor feedback en zelf ook wil blijven leren.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een functie voor minimaal 0,8 fte tot 1,0 fte voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid en indien de economische situatie het toelaat, is aansluitend een aanstelling voor onbepaalde tijd mogelijk. Het salaris bedraagt max. € 6.202,13 bruto per maand (schaal 13) bij een fulltime aansteling.
Bij interne kandidaten met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt deze overeenkomst gerespecteerd. Een ontwikkelassessment ná de benoemingsprocedure maakt onderdeel uit van de procedure.

Interesse en solliciteren

Heb je interesse?
Indien je over deze vacature nadere vragen hebt, kun je contact opnemen met Paul Stallenberg, directeur dienst Human Resources (paul.stallenberg@zuyd.nl), telefoon 06-42756582.


Sollicitatie
Jouw belangstelling voor deze functie kun je vóór 26 november 2020 kenbaar maken middels het invullen van je persoonlijke gegevens (voorzien van motivatiebrief en CV) op deze website.

Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Kandidaten worden via MS-Teams gesproken door twee selectiecommissies. De samenstelling van de selectiecommissie zal in de uitnodiging bekend worden gemaakt.
De (online) sollicitatiegespreken zullen plaatsvinden op 9 december 2020 in de middag (1e ronde) en 15 december 2020 in de middag (2e ronde).

Human Resources

Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen
Deel deze vacature Share this vacancy

Blijf op de hoogte!

Open sollicitatie

Hoe is het om te werken bij Zuyd?

Maak Job Search Agent
Zuyd Hogeschool gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.