Over de vacature
over de vacature

Sittard

(Senior) Docenten / Docent-onderzoekers Sociaal Werk

Wij zoeken

Wij zoeken enthousiaste en gepassioneerde collega’s die het een uitdaging vinden om via onderwijs én onderzoek een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de professie Sociaal Werk. We zoeken docenten die inzetbaar zijn in zowel ons voltijdonderwijs als ons deeltijdonderwijs. Het deeltijdonderwijs is gericht op de werkende professional.

Je draagt bij aan de vertaling van actuele en toekomstige ontwikkelingen in ons curriculum. Naast de onderwijs gerelateerde taken lever je bovendien een bijdrage aan (onderzoeks)projecten. Deze projecten kunnen zowel binnen de opleiding als in samenwerking met externe partners plaatsvinden. In ieder geval zal je veel samenwerken met verschillende professionals binnen en buiten de opleiding.

Om onze ambities waar te maken verwachten wij van jou als collega dat je:

 • passie hebt voor onderwijs en sociaal werk én bij voorkeur beschikt over een didactische aantekening voor het HBO;
 • beschikt over tenminste een relevant WO- of HBO Master diploma;
 • aantoonbaar kennis en ervaring hebt met kwalitatief onderzoek;
 • actuele kennis en werkervaring in het werkveld hebt, in het bijzonder in een van de volgende gebieden: GGZ, Jeugdzorg en Jeugdhulp;
 • zicht hebt op actuele ontwikkelingen in het sociale domein en het vak Sociaal Werk;
 • op een enthousiaste en coachende manier studenten (verder) kan opleiden tot (een beginnend) professional;
 • affiniteit en bij voorkeur ervaring hebt met vernieuwende onderwijsvormen, waaronder blended learning;
 • een echte teamplayer bent, maar ook goed zelfstandig kan werken en flexibel inzetbaar bent.

Voor een senior docent geldt daar bovenop dat je

 • collega’s kunt begeleiden
 • onderwijs kunt ontwikkelen en implementeren op leerjaaroverstijgend niveau
 • een voortrekkersrol kunt nemen in de ontwikkeling en implementatie van nieuw onderwijs
 • onderzoeksprojecten kunt acquireren en coördineren, en bijdraagt aan interne kenniscirculatie
 • inzicht hebt in gezonde bedrijfsvoering in relatie tot onderwijs

We realiseren ons dat we op zoek zijn naar het schaap met vijf poten (voltijdonderwijs, deeltijdonderwijs, ervaring met onderzoek, expertise op het terrein van blended learning). Ook als je expertise hebt op een van de gevraagde deelterreinen word je van harte uitgenodigd te solliciteren. Op basis van wat wij nodig hebben en jouw affiniteit zullen we kijken waar in de academie je het beste inzetbaar bent.

De Academie voor Sociaal Werk

De Academie voor Sociaal Werk van Zuyd Hogeschool bestaat uit de opleiding Social Work (voltijd en deeltijd variant) en het lectoraat Sociale Integratie (onderzoek). De opleiding Social Werk sluit actief aan bij de landelijke ontwikkelingen in het sociaal domein. Op basis van het Landelijk Opleidingsdocument (2017) is recent een nieuwe Beroepsvisie voor de opleiding opgesteld, waarbij we de internationale definitie van Social Work hanteren en uitgaan van normatieve professionals. Deze draagt bij aan de bevordering van sociale kwaliteit en sociaal functioneren en opereert daarbij in de wisselwerking tussen MENS en OMGEVING. We hebben een uitdagend schooljaar voor ons, waarin we enerzijds kwalitatief hoogwaardig onderwijs willen blijven aanbieden en ons verbinden met ons lectoraat en het werkveld en anderzijds staan we voor de uitdaging het curriculum te herijken om te borgen dat we sociaal werkers op blijven leiden die van meerwaarde zijn in het sociale domein.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de Stichting Zuydhogeschool. Afhankelijk van het functioneren en bedrijfseconomische omstandigheden kan de aanstelling worden verlengd. Wij bieden een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, doch maximaal schaal 11 CAO−HBO (maximum € 5.026,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling) voor de docent functie en schaal 12 CAO-HBO (maximum van € 5.717,25 bruto per maand bij een voltijdsaanstelling) voor de senior docent functie. Bij interne kandidaten wordt de huidige duur van het dienstverband aangehouden.

Interesse en solliciteren

Interesse?
Neem voor nadere informatie over de functie contact op met Klaartje van Genugten, opleidingsmanager, te bereiken op woensdag en vrijdag, telefoonnummer: 06-42702559 of Ursula Geurts, opleidingsmanager, te bereiken op maandag en donderdag, telefoonnummer: 06-20874281.

Sollicitatie:
Je kunt vóór 29 oktober 2020 je sollicitatie kenbaar maken door het invullen van je persoonlijke gegevens (voorzien van motivatiebrief en CV) op deze website.
Geef daarbij aan of je solliciteert op de functie van docent of van senior docent en naar hoeveel uren dat je voorkeur uitgaat.

Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Belangrijk
Zuyd Hogeschool streeft naar kwaliteit en professionaliteit. Daarom verwachten wij veel van onze docenten. Bijvoorbeeld dat ze een masterdiploma hebben en pedagogisch/didactisch bekwaam zijn. Kandidaten met deze kwalificaties hebben onze voorkeur. Voldoe jij niet aan deze eisen maar wil je deze kwalificaties wel op korte termijn halen, reageer dan ook. Wij maken dan afspraken over het behalen van de noodzakelijke kwalificaties of certificaten.

Deel deze vacature Share this vacancy

Blijf op de hoogte!

Open sollicitatie

Hoe is het om te werken bij Zuyd?

Maak Job Search Agent
Zuyd Hogeschool gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.