Over de vacature
over de vacature

Opleidingsmanager Ergotherapie

Uitdaging     

Zuyd Hogeschool kent binnen de Academie voor Ergotherapie duaal management. Deze academie wordt aangestuurd door twee opleidingsmanagers. Daarnaast is er een lector verantwoordelijk voor de functionele aansturing van het lectoraat (onderzoek). Zij vormen de drie-eenheid die verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling van deze top academie. De aansturing van de academie is verdeeld over twee teams met in totaal zo’n 45 medewerkers (docenten, onderzoekers en kleine ondersteunende staf). De teams worden gekenmerkt door zelfsturing, hoge mate van professionaliteit en samenwerkingsgerichtheid. De opleiding staat ook landelijk gezien hoog aangeschreven. Een belangrijke opdracht voor u als opleidingsmanager wordt om de kwaliteit en accreditatie van deze topopleiding hoog te houden, het team verder te ontwikkelen en medewerkers- én studenttevredenheid te borgen. Een voorname taak zal tevens zijn het curriculum door te ontwikkelen met als doel een studeer-, doceer-, organiseer-, én betaalbaar curriculum en deze te laten aansluiten op de ontwikkelingen in het beroepenveld. Ook gaat u de zogeheten Living Labs samen met de lector verder vormgeven. Deze Living Labs, waarin samengewerkt wordt met diverse externe partners, moeten leiden tot innovaties om Limburgse burgers te ondersteunen bij participatie en vitaliteit. Daarnaast is uw uitdaging te zorgen voor een sterke profilering van de opleiding landelijk en in de (Eu)regio en versterkt u de relaties met (onderwijs)partners en het (regionale) werkveld. In deze positie bestaat de mogelijkheid om uw taken uit te breiden richting onderwijs of onderzoek. U krijgt alle ruimte om u verder te ontwikkelen en uw rol naar eigen inzicht vorm en inhoud te geven. Als lid van het managementteam bent u nauw betrokken bij de strategische en beleidsmatige keuzes van Zuyd en vertaalt u deze naar de opleiding. In deze positie werkt u nauw samen met collega-opleidingsmanagers, de curriculumcommissie, de examencommissie, de academieraad, teamleden, lectoren en studenten. U rapporteert in deze positie aan de directeur Paramedisch en Verloskunde.

Profiel  

U bent een (aankomend) manager met een ergotherapeutische achtergrond. Ervaring heeft u opgedaan binnen het onderwijs en/of de zorgsector. Typerend voor u zijn uw externe gerichtheid, passie voor het vak en een visie op zorg en welzijn, ergotherapie en onderwijs. Als opinieleider volgt en beïnvloedt u de vakinhoudelijke ontwikkelingen (nationaal/internationaal) en voert u de discussie over de ontwikkeling van het vak intern en extern. Als leidinggevende en faciliteert u een open cultuur gericht op samenwerking. Discussies gaat u niet uit de weg maar ziet u als een start om vernieuwing en verbetering in onderwijs en curriculum tot stand te brengen. Mensen typeren u als open, empathisch, vernieuwend en gedreven waarbij uw leiderschapsstijl inspirerend, motiverend, stimulerend, team- en mensgericht is. U weet strategische visie te vertalen naar tactische plannen en operationele uitvoerbaarheid. Tevens bent u in staat om individuele belangen met algemene team- en organisatiebelangen te verenigen. U levert graag proactief een inhoudelijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van onderwijs en onderzoek. Netwerken onderhouden en uitbreiden ziet u als essentieel en plezierig onderdeel van uw rol. Zowel (Eu)regionaal als op landelijk niveau in de beroepsorganisatie.

Opdrachtgever

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernkwaliteiten: passie voor ontwikkeling van de student, onderzoek integreren in het onderwijs en onderwijs verankeren in de praktijk. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd - over de grenzen van disciplines en organisaties heen - intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd met vestigingen in Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht 13.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan.
De Academie voor Ergotherapie maakt onderdeel uit van het domein Gezondheid en Welzijn. De bacheloropleiding Ergotherapie is al vele jaren een topopleiding in Nederland én Duitsland door haar sterk en zeer betrokken docenten- en onderzoekersteam. Interprofessioneel samenwerken en opleiden, ondernemendheid en technologie zijn speerpunten van de opleiding.
Voor Interprofessioneel samenwerken en opleiden heeft de opleiding in 2018 een bijzonder kenmerk ontvangen van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Aanbod en arbeidsvoorwaarden     

Zuyd biedt een innovatieve, warm-menselijke omgeving, waarin hard wordt gewerkt aan het realiseren van het de ambitie om de student optimaal te faciliteren in het realiseren van haar of zijn leerdoelen. U krijgt alle ruimte om u verder te ontwikkelen. Inschaling van deze functie vindt plaats conform de CAO in schaal 13 met een maximum van € 6.202,13 bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). Het betreft in beginsel een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband.

Geïnteresseerd?

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om direct via de website www.equipe-bv.nl op deze vacature te reageren.
(klik op onderstaande link voor toegang)

https://www.equipe-bv.nl/nl/vacatures/Opleidingsmanager-Ergotherapie-06-08-fte

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen (Senior Consultant/Directeur), bereikbaar via telefoonnummer +31(0)433299955 of +31(0)6 290 85 279 of Désirée Alzer (Senior Consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31(0)433299955 of +31(0)6 128 29 386.

Een competentieanalyse en referentieonderzoek kunnen deel uit maken van de selectieprocedure. Een ontwikkelassessment ná de benoemingsperiode maakt onderdeel uit van de procedure.
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ
Deel deze vacature Share this vacancy

Blijf op de hoogte!

Open sollicitatie

Hoe is het om te werken bij Zuyd?

Maak Job Search Agent
Zuyd Hogeschool gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.