Over de vacature
over de vacature

Heerlen

Facilitair Coördinator locatie Heerlen

Tot je werkzaamheden behoren: 

 • Afstemmen met leveranciers van diensten van de werkzaamheden. Toezien op de kwaliteit van de door facilitaire dienstverleners (schoonmaak, catering, beveiliging etc.) uitgevoerde werkzaamheden in relatie tot het contract/de SLA, ze daarop aanspreken en indien dat niet tot verbetering leidt, doorspelen van je bevindingen aan de verantwoordelijke commercieel adviseur;
 • Verzamelen van informatie over hoeveelheden, kwaliteit, klachten per leverancier e.d., en de kwaliteit in overleg met de interne en/of externe de kwaliteit van uitvoering van diensten en leveranties door leveranciers van goederen en diensten evalueren; op basis daarvan en op basis van verworven inzicht in (wijziging van) de behoeften van de interne en/of externe klant informatie leveren voor aan het bestek voor nieuwe aanbestedingen;
 • Overleggen met leveranciers bij vermeende wanprestaties om tot compensatieafspraken te komen;
 • Verzamelen, bestuderen en interpreteren van relevante informatie, opvragen van nadere informatie ten aanzien van gesignaleerde knel- en aandachtspunten en ontwikkelingen en op basis daarvan samenstellen van rapportages, planningen en managementinformatie ten behoeve van het management;
 • Inrichten van de informatievoorziening van de organisatie t.b.v. de faculteit of de dienst en externe gebouwgebruikers;
 • Nader verrichten van onderzoek door middel van het interpreteren van gegevens, maakt berekeningen, formuleert indien nodig verbetervoorstellen en/of werkinstructies en werkt deze uit, brengt verslag hierover uit aan de leidinggevende;
 • Bewaken van de consistente uitvoering van de beleidscyclus;
 • Coördineren van de werkzaamheden van medewerkers met uitvoerende taken m.b.t. specifieke onderwerpen;
 • Het aansturen en het bewaken van de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden binnen (omvangrijke) uitvoeringsprojecten;
 • Participeren in periodiek klankbordoverleg met de interne klanten;
 • Uitvoering geven aan aanbesteding- en verwervingstrajecten, maakt voorstellen voor bestekken, overlegt over prijs en kwaliteit, beoordeelt offertes en stemt deze activiteiten af met en op (nieuwe) wensen van interne klanten en maakt voorstellen voor offertes;
 • Volgen van ontwikkelingen op relevante delen van de markt, bouwen en onderhouden van relaties met interne en externe afnemers en leveranciers, voert contract-, leveranciers- en klantenreviews uit, stemt zo nodig af tussen afnemers en leveranciers en ondersteunt het management bij claims;
 • Regelen van de inzet en werkverdeling voor facilitair personeel en/of voor de bedrijfshulpverlening, bewaken van de kwaliteit van dienstverlening, toezien op en zorgen voor verbetering van werk-procedures en –processen, fungeren als aanspreekpunt voor facilitair medewerkers en voor de gebruikers/interne klanten voor wat betreft (veilig) gebruik en staat van onderhoud van het terrein, de gebouwen, voorzieningen en installaties;
 • Actualiseren, beheren en verspreiden (veiligheid) van voorschriften, geven van voorlichting, instructie en aanwijzingen, toezien op de naleving van (veiligheid)voorschriften, regels en procedures door medewerkers en studenten, en/of organiseren en coördineren van de hulpverlening bij (dreigende)calamiteiten, het oefenen daarvan en de scholing daarvoor en geeft daarbij aanwijzingen;
 • Begroten, beheren en verantwoorden van het budget voor de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende activiteiten;
 • Periodiek inventariseren en beoordelen van gebouwen, terreinen, installaties, e.d. , het gebruik daarvan en werkmethoden op (veiligheid)risico’s, het doen van aanbevelingen voor het wegnemen daarvan en het opvolgen daarvan;
 • Actualiseren, beheren en verspreiden (veiligheid) van voorschriften, ter zake voorlichting geven, instructie en aanwijzingen, toezien op de naleving van (veiligheid)voorschriften, regels en procedures door medewerkers en studenten, en/of organiseren en coördineren van de hulpverlening bij (dreigende)calamiteiten, het oefenen daarvan en de scholing daarvoor en daarbij aanwijzingen geven;
 • Begroten, beheren en verantwoorden van het budget voor de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende activiteiten.

Wij verwachten dat je: 

 • beschikt over een HBO werk en denkniveau en relevante werkervaring hebt;
 • kennis hebt van bedrijfsvoering en van organisatorische en functionele verhoudingen in en rondom de ondersteunende diensten;
 • vaardig bent in het afstemmen werkprocessen en in staat bent om het werk te structureren en te coördineren, prioriteit aan kunt brengen en goed kunt plannen;
 • vaardig bent in het vertalen van bevindingen naar verbetervoorstellen en in staat bent om regelingen en procedures in concept op te stellen;
 • inzicht hebt in organisatorische, sociale en financiële consequenties van veranderingen;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • een klantgerichte instelling hebt;
 • goed kunt samenwerken;
 • vaardig bent in het stimuleren, motiveren en coachen van medewerkers;
 • een hands-on mentaliteit bezit en initiatiefrijk bent.

De locatiedienst Heerlen

De locatiedienst van Heerlen is een onderdeel van het Facilitair Bedrijf van Hogeschool Zuyd. De locatiediensten van het Facilitair Bedrijf verlenen, onder aansturing van een locatiemanager, directe service aan alle gebruikers van gebouwen en terreinen en zijn daarmee dynamisch en klantgericht.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een functie voor 1,0 fte voor de duur van 1 jaar bij Zuyd Hogeschool. Bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden kan dit dienstverband verlengd worden. Wij bieden een salarisschaal 9 CAO−HBO (maximum € 3.920,50 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). Bij interne kandidaten wordt de huidige duur van het dienstverband aangehouden. Aanstelling vindt plaats in de formele functie van facilitair beheerder A.

Interesse en solliciteren

Interesse?
Neem voor nadere informatie over de functie contact op met Mike van Horzen, locatiemanager Heerlen, telefoon 0641543838, email: mike.vanhorzen@zuyd.nl.

Solliciteren
Je kunt vóór 21 augustus 2020 solliciteren door het insturen van een motivatiebrief en CV op deze website.

Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 1 september.

Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Deel deze vacature Share this vacancy

Blijf op de hoogte!

Open sollicitatie

Hoe is het om te werken bij Zuyd?

Maak Job Search Agent
Zuyd Hogeschool gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.