Over de vacature
over de vacature

Bijzonder Lector tevens inzetbaar als senior docent

Wij zoeken

Voor het nieuw op te richten bijzonder lectoraat 'Beroepsvorming professionals in het publiek sociaal domein’ zoekt Zuyd een

Bijzonder Lector (0,6 fte)
die daarnaast inzetbaar is als senior docent (max. 0,4 fte)

Dit bijzonder lectoraat is een initiatief van Instituut Gak, in samenwerking met beroepsvereniging SAM.
De opdracht van de bijzonder lector is om vorm te geven aan een nieuw onderzoeksprogramma, gericht op de versterking van het professioneel actorschap en de positionering van professionals in het publiek sociaal domein, in het bijzonder het domein Werk en Inkomen. De nieuwe lector zal, samen met haar kenniskring, een landelijk toonaangevend onderzoeks- en innovatieprogramma ontwikkelen, met een grote invloed op onderwijs en beroepsontwikkeling van professionals in het domein Werk en Inkomen. Het bijzonder lectoraat gaat via onderzoek en onderwijs bijdragen aan het ontwikkelen van de professional governance van professionals in het publiek sociaal domein. In het bijzonder dient er aandacht uit te gaan naar de volgende thema’s:

 • eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het eigen professioneel handelen (ontwikkelen van actorschap);
 • maatschappelijke inbedding en verantwoordingsrelaties (relationaliteit en legitimering);
 • verwerving van een positie en stem binnen een (dynamische) sociale en politiek-institutionele context (collectivisering én politisering).

Het bijzonder lectoraat wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak. Instituut Gak is een vermogensfonds dat een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, onderzoek, leerstoelen en lectoraten.
Als bijzonder lector bent u direct gekoppeld aan het lectoraat Sociale Integratie (LSI). Dit lectoraat is gepositioneerd in de Academie voor Sociaal Werk en houdt zich bezig met samenlevingsvraagstukken. LSI doet praktijkgericht onderzoek, met een stevige theoretische basis. Doel van al het onderzoek is om kennis te ontwikkelen die ten goede kan komen aan onderwijs en beroepspraktijken die bijdragen aan een goed leven, voor en met elkaar, in rechtvaardige instituties. LSI maakt daarbij onder de noemer ‘klein kijken’ gebruik van kwalitatief onderzoek, dicht op de leefwereld van burgers en professionals. In veel gevallen werken we daarbij in leergemeenschappen samen met burgers en professionals, gemeenten en praktijkorganisaties, en uiteraard met opleidingen in het domein Zorg en Welzijn zowel binnen Zuyd Hogeschool als daarbuiten.

Onze verwachtingen

Essentie van onze verwachtingen tav de lector werkzaamheden:

 • geeft – binnen de kaders van de lectoraatsopdracht – vorm aan een lectoraatsplan en bijbehorende onderzoek portefeuille;
 • fungeert als boegbeeld van het bijzonder lectoraat: de lector is zowel intern als extern een inhoudelijke inspirator en weet het lectoraat extern goed te positioneren;
 • geeft leiding aan docentonderzoekers en begeleidt promovendi;
 • voert wetenschappelijk gefundeerd praktijkgericht onderzoek uit en/of coacht docentonderzoekers om dat te doen;
 • brengt een goede verbinding tot stand tussen het werkveld, Zuyd Hogeschool, en landelijke kennis- en opleidingsnetwerken;
 • legt verantwoording af richting een – nog nader in te stellen – curatorium waarin Instituut Gak, SAM en Zuyd Hogeschool vertegenwoordigd zijn.
 • verwerft geschikte onderzoeken waaraan docenten en studenten hun leerprocessen kunnen verbinden;
 • draagt actief bij aan het bestaansrecht van het bijzonder lectoraat door middel van het acquireren van subsidies en marktopdrachten;
 • draagt in samenwerking met collega’s actief bij aan de ontwikkeling van een nieuw en innovatief onderwijsaanbod en bent in staat in dit verband transfers te maken naar docenten en onderwijs in diverse relevante academies van Zuyd (o.a. Social Work, Recht, Business Studies);
 • genereert in- en externe zichtbaarheid door onder andere publicaties.

Essentie van onze verwachtingen tav de senior docent werkzaamheden:

 • initieert en implementeert nieuwe onderwijsprogramma’s en vernieuwingen van delen van het curriculum op blok- en leerjaar overstijgend niveau;
 • ontwikkelt toetsen en toetsmethoden t.b.v. kenniscirculatie;
 • verzorgt onderwijs aan onze studenten.

Voor beide functies geldt:

 • heeft aantoonbare wetenschappelijke en praktische kennis op het gebied van de geschetste kennisdomeinen, bij voorkeur met een achtergrond in de sociale wetenschappen;
 • is gepromoveerd op een voor het kennisdomein relevant onderwerp;
 • heeft aantoonbare ervaring met praktijkgericht onderzoek;
 • heeft ervaring met het begeleiden van docent-onderzoekers en aansturing daarvan;
 • is in staat om de rol van initiator, inspirator en voortrekker te vervullen;
 • is een netwerker en bruggenbouwer en met name ook vaardig in het leggen van contacten met landelijke kennisnetwerken en opleidingen;
 • heeft ervaring met het verwerven van externe financiering voor innovatie en onderzoek;
 • is een teamspeler, bereid en in staat tot samenwerking binnen het lectoraat Sociale Integratie en met Instituut Gak en SAM;
 • bovenal is de nieuwe lector een inspirerend en enthousiasmerend leermeester voor externe partners, collega’s en studenten van Zuyd.


Arbeidsvoorwaarden

 • De functie van lector heeft een aanstellingsomvang van 0,6 fte en de functie van senior docent voor max. 0,4 fte. Voor de functie van lector bedraagt de aanstellingsduur 5 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging afhankelijk van de voortzetting van het bijzonder lectoraat.
 • Voor de functie van senior docent bedraagt de aanstellingsduur 1 jaar met de mogelijkheid van verlenging afhankelijk van functioneren.
 • Salariëring is afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring. Voor de functie van bijzonder lector geldt een salaris in schaal 15 CAO-HBO (maximaal € 7.940,29 bruto per maand bij een voltijds dienstverband). Voor de functie van senior docent geldt een salaris in schaal 12 CAO-HBO (maximaal € 6.064,86 bruto per maand bij een voltijds dienstverband). Het salaris is exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
 • Daarnaast biedt Zuyd Hogeschool goede voorzieningen op het vlak van pensioen, scholingsfaciliteiten, thuiswerkmogelijkheden en bijzonder verlof mogelijkheden zoals bv ouderschapsverlof.
 • Het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd biedt een professionele, collegiale en inspirerende werkomgeving met veel aandacht voor de verbinding tussen onderzoek, praktijk en onderwijs. Er is een informele werksfeer en u werkt veelal in teamverband met gedreven collega’s.

Interesse en solliciteren

Heeft u interesse:
Voor meer informatie over de functie kan contact opgenomen worden met dr. Sabrina Keinemans, lector Sociale Integratie (Sabrina.Keinemans@zuyd.nl, (0)6 8274 3484). Er is een structuurnota voor het beoogde lectoraat beschikbaar.


Sollicitatie:
Uw belangstelling voor deze functie kunt u vóór 27 september 2022 kenbaar maken door het invullen van uw persoonlijke gegevens en het uploaden van motivatiebrief en CV op deze website.

Geselecteerde kandidaten zullen ontvangen worden door een selectiecommissie. De samenstelling van de selectiecommissie zal in de uitnodiging bekend worden gemaakt. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 6 en 12 oktober 2022.

Een selectieassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

College van Bestuur

Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ
Deel deze vacature Share this vacancy

Ontdek jouw match met Zuyd

Blijf op de hoogte!

Open sollicitatie

Hoe is het om te werken bij Zuyd?

Maak Job Search Agent
Zuyd Hogeschool gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.