Zuyd Hogeschool

Ondernemend

Medewerkers van Zuyd kennen hun capaciteiten en mogelijkheden, pakken kansen en doen er wat mee.

Ambitieus

Wij vragen onze medewerkers uit hun comfortzone te komen en grenzen te verleggen, eigen grenzen en die van anderen.

Inspirerend

Medewerkers en studenten van Zuyd inspireren elkaar in het delen van kennis en ideeën. Vanuit die inspiratie brengen ze elkaar in beweging.

Vakkundig

Door hun constante interactie met het werkveld kunnen onze mensen praktijkgerichte kennis vergaren, ontwikkelen en overdragen.

Open

Bij Zuyd staan we open voor de visie van een ander en kijken daarbij altijd over de grenzen van het eigen vakgebied en organisatie heen.
>
<

Teamleider team Life Sciences and Health

De teamleider:

• maakt deel uit van het managementteam van de faculteit en is daardoor collegiaal verantwoordelijk voor het eindresultaat van de faculteit;
• wordt aangestuurd door de directeur van de faculteit die integrale eindverantwoordelijkheid draagt;
• is een rol die samen met een primaire inhoudelijke taak een managementtaak (bijv. docent-manager) vormt;
• vertaalt faculteits-, hogeschool en landelijke plannen en maatregelen naar teamniveau en draagt zorg voor implementatie. Verzorgt ook de externe vertegenwoordiging daarbij;
• is, samen met de lector Smart Devices, integraal verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van de strategie en planning van resources binnen het team Life Science and Health;
• volgt de PDCA cyclus en draagt bij aan periodiek verslag van de voornemens en resultaten van de faculteit aan het CvB (meerjaren/jaarplan, triaalrapportages, jaarverslag). Is hierdoor mede verantwoordelijk voor de realisatie van de P&C-cyclus. Dit komt onder meer tot uiting door deelname aan de reviewgesprekken die het CvB heeft met de directeur
• stuurt, samen met de lector Smart Devices, medewerkers in het team individueel en als collectief aan, ten aanzien van uitvoering van taken, inzet van middelen en planning van activiteiten;
• stelt medewerkers in staat om de eigen verantwoordelijkheid waar te maken en heeft persoonlijke aandacht voor de medewerkers in het team;
• investeert actief in teamontwikkeling en teamleren en is daarbij zelf onderdeel van het team;
• legt contacten met andere organisatieonderdelen van Zuyd, organisaties buiten Zuyd ten einde vergaande samenwerking te onderzoeken;
• verzorgt ook zelf onderwijs; dit maakt onderdeel uit van de totale werkzaamheden;
• draagt bij aan de doorontwikkeling van de rol van de teamleiders bij Zuyd.

Specifiek m.b.t. onderwijs
• is verantwoordelijk voor de opleiding Engineering hetgeen zich uit in verantwoordelijkheid voor het curriculum, de OER en de planning van het onderwijs. Heeft in dit kader oog voor de vastgestelde stuurindicatoren zoals rendement, uitval e.d. waarbij de behoeften van de student het uitgangspunt vormen;
• maakt bij de invulling van deze verantwoordelijkheid gebruik van c.q. werkt samen met lectoren, commissies (bijv. examen, werkveld) en specifieke aandachtfunctionarissen (bijv. kwaliteitszorgmedewerkers, planners);
• is conform de bepalingen van het handboek kwaliteitszorg Zuyd (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit van een opleiding en is in dit kader eigenaar van het kwaliteitsplan op opleidingsniveau;
• laat zich door de lectoren gevraagd en ongevraagd (inhoudelijk) adviseren over de tactische planning van onderwijs en onderzoek met betrekking tot het kwaliteitsniveau van het opleidingscurriculum, de onderzoeksprogramma’s en de professionaliseringseisen aan het onderwijzend personeel;
• is samen met de lector Smart Devices verantwoordelijk voor de verbinding tussen onderwijs en onderzoek binnen het team;
• draagt bij aan een tijdige planning binnen het kwaliteitssysteem, waaronder de (interne en externe) kwaliteitstoetsen (visitaties);
• is verantwoordelijk voor de relatie onderwijs-beroepspraktijk;
• is verantwoordelijk voor inbedding van internationalisering in het onderwijs;
• is bij de inrichting van het onderwijs gericht op de belangen/doelen/positie van de studenten (van voorlichting tot en met examinering).

Wij verwachten dat de kandidaat:

• inspirerend, motiverend, enthousiasmerend, mensgericht en coachend leiding geeft en een meewerkende en ondernemende rol inneemt;
• beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een open teamspeler is binnen het team van de themalijn en binnen het managementteam;
• in staat is om zowel met individuele belangen van teamleden als ook met algemene organisatiebelangen om te gaan, ook als deze met elkaar conflicteren;
• gericht is op het stimuleren van de ontwikkeling en zelfsturing van teamleden en van de eigen ontwikkeling;
• affiniteit heeft met het werkveld van faculteit Bèta Sciences and Technology en specifiek het domein engineering;
• ervaring heeft in de bedrijfsvoering van een organisatie;
• aantoonbare ervaring heeft in strategisch handelen en een strategische kijk heeft op de toekomst van het Hoger Onderwijs;
• aantoonbaar in staat is innovaties te initiëren, uit te voeren en daarbij in- en extern draagvlak te creëren;
• naar buiten gericht is, externe relaties uitbouwt en initieert;
• de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en Leven Lang Leren kan stimuleren;
• een masteropleiding heeft afgerond.

Faculteit Bèta Sciences and Technology

Faculteit Bèta Sciences and Technology leidt haar studenten op tot gewilde professionals die nieuwsgierig zijn naar morgen en die in staat zijn maatschappelijke vraagstukken vanuit vakmanschap integraal te benaderen en op te lossen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een functie van 1,0 fte voor de duur van 1 jaar, bij de Stichting Hogeschool Zuyd of via payrolling bij Randstad Emploability. Wij bieden een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, doch maximaal schaal 13 CAO−HBO (maximum € 5.750,90 bruto per maand bij een fulltime aanstelling).
Benoeming vindt het 1e jaar plaats in de formele functie van senior docent (schaal 12) met een toelage naar schaal 13.
Bij interne kandidaten met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt de reeds overeengekomen duur van het dienstverband gerespecteerd, echter de invulling van deze vacature is vooralsnog voor de periode van 1 jaar. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Interesse?

Neem voor nadere informatie over de functie contact op met Bert Schroën, directeur faculteit Bèta Sciences and Technology. tel: 045-4006725.

Solliciteren
Je kunt vóór 1 november 2017 solliciteren door het insturen van je motivatiebrief en CV op deze website.
De gesprekken vinden plaats in week 45 en 46.

In het sollicitatiegesprek zullen we je vragen jouw ideeën over de invulling van de functie met ons te delen.

Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Locatie

Heerlen

Contactpersoon

G. Hameleers

Henk de Vries

Projectmanager
Levenlang Leren

“Quote van Henk over hoe leuk het bij Zuyd is”

lorem ipsum >

Nieuw item

Test pagina.

Header

Test pagina.
Contact
Guus Hameleers
T (045) 4006 556
Zuyd Hogeschool gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close