About this vacancy
About this vacancy

Directeur Hotel Management School Maastricht & Academie voor Facility Management

Job description

Als directeur van de academies Hotel Management School en Facility Management rapporteert u aan het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool en neemt u deel aan het Zuyd-brede Directeurenoverleg. U geeft samen met twee managementteams op een faciliterende wijze leiding aan de twee academies: de Hotel Management School Maastricht en de Academie voor Facility Management in Heerlen. Vanuit de kernkwaliteiten van Zuyd Hogeschool – passie voor de ontwikkeling van de student, integratie van onderzoek in onderwijs en verankering van onderwijs in de praktijk, ontwikkelt en geeft u richting aan visies voor beide academies, stimuleert u bij medewerkers en studenten de discussie hierover en schept u de voorwaarden voor implementatie binnen de financiële randvoorwaarden. De academies hebben samen circa 2000 studenten,
150 fte en een begroting van € 20 miljoen.

De directeur:

 • Vertaalt, in overleg met MT en medewerkers, de visies van beide academies naar concrete doelstellingen, portfolio, curriculum-(vernieuwing), (jaar)plannen en bijbehorende budgetten.
 • Is ondernemend en in staat om ontwikkeling en verandering in gang te zetten, te bestendigen en daarvoor draagvlak te creëren.
 • Begrijpt wat beide academies op langere termijn nodig hebben op het gebied van onderwijskwaliteit, studentenwelzijn, informatievoorziening, HRM en internationalisering.
 • Werkt, met scherp oog voor innovatie en professionalisering aan de aanscherping en verdere ontwikkeling van het portfolio van onderwijs & onderzoek, curriculumvernieuwing en borging van de (procesmatige) kwaliteit van de geboden opleidingen. En ook aan de huisvestingsvraagstukken en de optimalisering van de ondersteunende processen.
 • Stuurt op de verdere versteviging en uitbouw van de strategische (internationale) positionering, inhoud, innovatie en gezonde bedrijfsvoering.
 • Onderhoudt een relevant netwerk op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Is het boegbeeld voor beide academies.
 • Geeft op een inspirerende wijze leiding aan lectoren en opleidingsmanagers en ondersteunt hen in het realiseren van hun doelen. Vanuit de diverse diensten kunt u rekenen op ondersteuning om uw opdracht optimaal in te vullen.

Requirements

De nieuwe directeur:

 • Heeft een afgeronde academische opleiding.
 • Heeft ruime leidinggevende (internationale) ervaring op eindverantwoordelijk niveau binnen het hoger onderwijs, facility management of de hospitality-sector.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met de werkvelden van beide academies en een duidelijke visie op de toekomst van hospitality en facility management, het hoger onderwijs én de verbinding daartussen.
 • Vanuit een integrale (bedrijfsvoering) verantwoordelijkheid heeft u transities begeleid, waarbij verantwoordelijkheden dieper in de organisatie kwamen te liggen.
 • Is een benaderbare en verbindende leider die talent vanuit een positieve mensvisie tot ontwikkeling weet te brengen en medewerkers de ruimte geeft die ze nodig hebben om tot optimale bloei en betrokkenheid te komen.
 • Beweegt zich met souplesse in regionale, landelijke en internationale netwerken, op basis van een eigen kompas en in het belang van Zuyd en de academies.
 • Beschikt bij voorkeur over een relevant regionaal, landelijk en internationaal netwerk c.q. is bereid dit actief te gaan ontwikkelen.
 • Toont leiderschap, is ondernemend, innovatief en resultaatgericht.
 • Heeft een open en transparante wijze van communiceren, gaat graag de dialoog aan en schuwt de discussie niet.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen en spreekt ook anderen hierop aan.
 • Is gericht op samenwerken, verbinden en oprecht geïnteresseerd in de ander en bestuurlijk sensitief.
 • Is communicatief zeer vaardig en heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Company profile

Hotel Management School Maastricht
Onder het motto ‘The next step in hospitality’, worden jonge mensen opgeleid tot gekwalificeerde en gepassioneerde professionals die in staat zijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en innovatie van de nationale en internationale hospitality industrie. De Hotel Management School Maastricht behoort tot de top van de hotelmanagement opleidingen in Europa en is nationaal (NVAO) en internationaal (THE-ICE) geaccrediteerd. Hotel Management School Maastricht biedt zowel een Nederlands- als een Engelstalige vierjarige bachelor aan. Aan de opleiding zijn de lectoraten Future of Food, Data Driven Hospitality en Global Minds@Work verbonden. De schoolcampus maakt deel uit van een prachtig park op ongeveer tien minuten fietsen van het bourgondische centrum van Maastricht. Op de campus bevinden zich het onderwijsgebouw, het Teaching Hotel Château Bethlehem en de studentenflats voor de eerstejaars.

Academie voor Facility Management
Facility Management is een brede toonaangevende bedrijfskundige opleiding in de dienstverlening. Studenten specialiseren zich onder andere in vastgoedontwikkeling, hospitality, event management en leisure. Facility Management biedt een vierjarige bachelor opleiding aan, een tweejarige associate degree en een eenjarige, Engelstalige, master in Facility and Real Estate Management. Alle opleidingen worden zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd. Aan de academie is tevens het lectoraat voor Facility Management verbonden.

Benefits

Zuyd biedt een innovatieve, warm-menselijke omgeving, waarin hard wordt gewerkt aan het realiseren van het de ambitie om de student optimaal te faciliteren in het realiseren van haar of zijn leerdoelen.
Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de CAO hoger beroepsonderwijs schaal 15 met een maximum bruto jaarsalaris van circa € 110.815,- bij een fulltime aanstelling (peildatum 1 juni 2022 incl. 4% nieuwe CAO).
Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Bij interne kandidaten met een vast dienstverband wordt dit vanzelfsprekend gerespecteerd.

Procedure en planning

De procedure is erop gericht om de directeur voor 1 juli 2022 te benoemen. Zuyd Hogeschool laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, partner van TwynstraGudde Executive Search en Marije Boon, senior consultant van TwynstaGudde Executive Search.

De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden online plaats in week 22. De gespreksrondes met de selectiecommissie worden, onder voorbehoud, gehouden in week 24 en week 25.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search (mel@tg.nl).

Als u voor deze functie belangstelling heeft, ontvangt TwynstraGudde Executive Search graag, uiterlijk 29 mei 2022 uw motivatiebrief en CV, t.a.v. mevrouw M. Elemans, per e-mail op executive@tg.nl, o.v.v. sollicitatie Zuyd Hogeschool.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

College van Bestuur

Bethlehemweg 2
6222 BM
Deel deze vacature Share this vacancy

Stay up to date

Open apply

Get to know them

Create job agent
Zuyd Hogeschool uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.